klimaatengineering

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatengineering Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: het grootschalig ingrijpen in natuurlijke processen die klimaatverandering veroorzaken, m.n. verwijdering van broeikasgassen uit de atmosfeer en het beïnvloeden van de instraling van … Vervolgd

klimaateis

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaateis Eerste vindplaats: het woord is in 1995 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: eis dat bij een proces of de voortbrenging van een product geen of zo min mogelijk broeikasgassen worden uitgestoten Voorbeeld: strenge klimaateisen Citaat: … Vervolgd

klimaateconomie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaateconomie Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: tak van de economie die zich bezighoudt met de impact van klimaatverandering op de economie. Engels: climate economics

klimaatambitie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatambitie Eerste vindplaats: het woord is in 2004 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: ambitie van een bedrijf of land om de klimaatverandering tegen te houden of de gevolgen daarvan te bestrijden Voorbeelden: klimaatambities tonen, hoge klimaatambities hebben, … Vervolgd

klimaatdreiging

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatdreiging Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: dreiging van klimaatverandering Citaat: ‘Terrorisme, klimaatdreiging, cyber als vijfde slagveld (na land, zee, lucht en ruimte), of de verspreiding van epidemieën: het zijn voorbeelden van … Vervolgd

klimaatdode

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatdode Eerste vindplaats: het woord is in 2003 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: iemand die overleden is als gevolg van de gevolgen van klimaatverandering Citaat: ‘Klimaatverandering geeft meer infectieziekten, meer ondervoeding en meer blootstelling … Vervolgd

klimaatdiscussie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatdiscussie Eerste vindplaats: het woord is in 1986 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: maatschappelijke discussie over klimaatverandering, synoniem klimaatdebat Citaat: ‘In de klimaatdiscussie worden de uitersten weer tegenover elkaar gezet. Het Angelsaksische zwart-witdenken krijgt uit gemakzucht steeds meer … Vervolgd

klimaatdieet

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatdieet Eerste vindplaats: het woord is in 2011 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: leefwijze, dieet gericht op een beperking van de CO2-uitstoot Voorbeelden: op klimaatdieet gaan; een klimaatdieet volgen Citaat: ‘Ook al vindt de productie van … Vervolgd

klimaatdenken

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatdenken Eerste vindplaats: het woord is in 2006 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: manier van denken waarbij het klimaat en het risico van klimaatverandering betrokken wordt. Citaat: ‘Het klimaatdenken is een oppervlakkige religie geworden, vol geboden en verboden.’ … Vervolgd