Het weblog Taalbank respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met de informatie die u op deze site verstrekt.

Uw gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de relevante wetgeving betreffende databescherming, inclusief de nieuwe AVG-wet die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Taalbank vraagt u uitsluitend om uw e-mailadres. Uw e-mailadres kan alleen worden gebruikt om u onze nieuwsbrief te sturen. Onze nieuwsbrief kan worden gebruikt om u te infomeren over taalontwikkelingen. Daarnaast kan de nieuwsbrief worden gebruikt voor de marketing van relevante producten, m.n. boeken over taal en communicatie.

Verzameling persoonsgegevens

Taalbank verzamelt op diverse manieren persoonsgegevens.

  • Cookies

Cookies dienen om de website optimaal toegankelijk te houden.

  • Mailchimp

Voor de nieuwsbrief maakt Taalbank gebruik van Mailchimp. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Taalbank, vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen Taalbank en Mailchimp. Omdat de servers van Mailchimp zich in de Verenigde Staten bevinden, is het mogelijk dat uw gegevens daar verstuurd, opgeslagen en gebruikt worden. Mailchimp voldoet aan de veiligehavenovereenkomsten van de VS met de EU en Zwitserland, waarop toezicht wordt gehouden door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Deze overeenkomsten hebben betrekking op het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit de EU-lidstaten en Zwitserland. Hier leest u meer over het privacybeleid van Mailchimp.
Als u reageert op een artikel op Taalbank, doet u dat onder uw eigennaam of een nickname. Deze wordt – na moderatie – zichtbaar op het weblog. Uw e-mailadres is uitsluitend zichtbaar voor de moderator. Taalbank gebruikt uw e-mailadres niet voor marketingdoeleinden. Evenmin plaatst Taalbank uw e-mailadres in de mailinglijst.

Door u aan te melden voor de nieuwsbrief en/of door te reageren op een van de artikelen, gaat u akkoord met het bovenstaande privacybeleid.

Uitwisseling persoonsgegevens

Als u op onze website of in onze nieuwsbrieven klikt op een link naar een andere website (bijvoorbeeld Facebook), dan worden er gegevens uitgewisseld met die website.

Lexiton Services bv handelend onder de naam Taalbank wisselt uw persoonsgegevens voorts met geen enkele derde partij uit.

Gegevens van sponsors

Als u Taalbank sponsort, verstrekt u eenmalig uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt in de administratie van Taalbank, maar worden niet gebruikt om u te benaderen voor herhaling van uw sponsoring of voor marketingdoeleinden. Wel kunnen uw naam en e-mailadres eenmalig worden gebruikt om u te bedanken. Administratieve gegevens worden bewaard gedurende ten minste de termijn die de Nederlandse wetgever voorschrijft voor besloten vennootschappen.