klimaateis

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaateis Eerste vindplaats: het woord is in 1995 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: eis dat bij een proces of de voortbrenging van een product geen of zo min mogelijk broeikasgassen worden uitgestoten Voorbeeld: strenge klimaateisen Citaat: … Vervolgd