klimaatneutraliteit

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatneutraliteit Eerste vindplaats: het woord is in 2002 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: evenwicht tussen de uitstoot en de opname van broeikasgassen bij een proces of een product. Citaat: ‘Evenals in de rest van de geïndustrialiseerde … Vervolgd

klimaatlobby

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatlobby Eerste vindplaats: het woord is in 1999 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: lobby voor het terugdringen van klimaatverandering. Citaat: ‘Wij moeten met zijn allen aan de slag voor een beter klimaat en minder CO2-uitstoot. De klimaatlobby is … Vervolgd

klimaatlening

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatlening Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: lening te­gen gun­sti­ge voor­waar­den voor het doorvoeren van klimaatmaatregelen, bv. voor het kli­maat­neutraal maken van wo­nin­gen, synoniem groene lening. Voorbeelden: een klimaatlening aangaan, verstrekken … Vervolgd

klimaatlasten

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatlasten Eerste vindplaats: het woord is in 2006 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: kos­ten die ge­maakt moe­ten wor­den om kli­maat­ver­an­de­ring te be­per­ken en/of voor maat­re­ge­len ter be­strij­ding van de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, synoniem klimaatkosten. Voorbeeld: de klimaatlasten … Vervolgd

klimaatkoorts

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatkoorts Eerste vindplaats: het woord is in 2005 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: (schertsend of ongunstig) klimaatverandering Citaat: ‘Twijfel aan klimaatkoorts lijkt taboe. Dat de Vikingen duizend jaar geleden akkerbouw bedreven op Groenland (en deze naam bedachten), dat … Vervolgd

klimaatklok

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatklok Eerste vindplaats: het woord is in 2003 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: me­ta­foor voor de tijd die de mensheid nog rest om een rampzalige klimaatverandering tegen te houden. Citaat: ‘Volgens bijna alle klimaatwetenschappers, zo bleek ook … Vervolgd

klimaatkind

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatkind Eerste vindplaats: het woord is in 2016 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: klimaatjongere. Citaat: ‘Klimaatkinderen zouden niet protesteren uit oprechte betrokkenheid, maar enkel omdat ze geen zin hebben in school.’ (NRC, 6-2-2019) Engels: climate kid

klimaatindustrie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatindustrie Eerste vindplaats: het woord is in 2003 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: geheel van bedrijven en organisaties die aandringen op en in economisch opzicht direct profiteren van maatregelen om de klimaatverandering te beperken. Citaat: ‘Nederland … Vervolgd

klimaatindex

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatindex Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: cij­fer dat de prestaties van een land weergeeft om klimaatverandering tegen te houden Voorbeelden: stijgen, zakken op de klimaatindex Citaat: ‘Opvallend is hoe zeer … Vervolgd