klimaatbom

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatbom Eerste vindplaats: het woord is in 2003 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: verschijnsel dat een groot risico vormt voor klimaatverandering en dat, wanneer het zich onverwacht voordoet, veel impact heeft op het klimaat Voorbeelden: een tikkende klimaatbom … Vervolgd

klimaatbewust

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatbewuster, meest klimaatbewust Eerste vindplaats: het woord is in 1995 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: zich be­wust van de dreiging voor mens, natuur en milieu die uitgaat van klimaatverandering Voorbeelden: klimaatbewuste jongeren Engels: climate-aware, climate-conscious

klimaatbeweging

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatbeweging Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: samenwerkingsverband waarin mensen zich inzetten om klimaatverandering (en de gevolgen daarvan) te beperken Citaat: ‘Een groeiend deel van de klimaatbeweging deinst er niet voor terug om … Vervolgd

klimaatbeleid

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatbeleid Eerste vindplaats: het woord is in 1989 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: geheel van voorgenomen maatregelen (van een bedrijf of overheid) om even­tu­e­le kli­maat­ver­an­de­rin­gen en de ne­ga­tie­ve ge­vol­gen daar­van te be­per­ken Voorbeelden: een ambitieus, effectief, rechtvaardig klimaatbeleid; … Vervolgd

klimaatbelastend

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatbelastender, meest klimaatbelastend Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: klimaatverandering veroorzakend, d.w.z. slecht voor het klimaat Voorbeelden: klimaatbelastende activiteiten Citaat: ‘Vleesproductie is na luchtvaart en automobiliteit de meest klimaatbelastende activiteit. Ik ben … Vervolgd

klimaatbehoud

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatbehoud Eerste vindplaats: het woord is in 2003 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: ge­heel van maat­re­ge­len om kli­maat­ver­an­de­rin­gen te­gen te gaan Voorbeelden: een klimaatbegroting opstellen Citaat: ‘Moraliteit en verlicht eigenbelang spelen beide een rol in een wereld waarin … Vervolgd

klimaatbegroting

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatbegroting Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: bedrijfs- of overheidsbegroting van de kosten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen Voorbeelden: een klimaatbegroting opstellen Citaat: ‘Premier Jan Peter Balkenende moet in … Vervolgd

klimaatbedreigend

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatbedreigender, meest klimaatbedreigend Eerste vindplaats: het woord is in 1991 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: het risico van klimaatverandering inhoudend Voorbeelden: klimaatbedreigende activiteiten, klimaatbedreigende gassen Engels: climate threatening

klimaatafspraak

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatafspraak Eerste vindplaats: het woord is in 1997 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: internationale afspraak over de bestrijding van klimaatverandering Voorbeelden: de klimaatafspraken van Kyoto (1997), van Parijs (2015) Citaat: ‘Vrijwel nergens ter wereld worden internationale afspraken … Vervolgd

klimaatactie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatactie Eerste vindplaats: het woord is in 2000 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: individueel of gezamenlijk optreden om de klimaatverandering tegen te gaan of om anderen, m.n. de overheid, op te roepen om maatregelen tegen klimaatverandering … Vervolgd