klimaatporno

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatporno Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: sensationele berichten of foto’s die betrekking hebben op klimaatverandering Citaat: ‘Toen de site van de Volkskrant eind vorig jaar meldde dat het zee-ijs … Vervolgd

klimaatpact

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatpact Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: overeenkomst tussen politieke partijen en/of diverse groepen in de maatschappij over de manieren waarop de klimaatverandering wordt aangepakt Voorbeelden: een klimaatpact sluiten Citaat: ‘Klimaatbeleid … Vervolgd

klimaatoplossing

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatoplossing Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: (deel)oplossing voor het vraagstuk van klimaatverandering. Voorbeelden: klimaatoplossingen aandragen, zoeken Citaat: Het is opvallend dat klimaatoplossingen die breken met de vrije markt ondenkbaar zijn voor aanhangers … Vervolgd

klimaatonvriendelijk

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatonvriendelijker, klimaatonvriendelijkst Eerste vindplaats: het woord is in 1998 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: een negatief effect hebbend op het klimaa, d.w.z. klimaatverandering met zich mee brengend Voorbeelden: klimaatonvriendelijk produceren; klimaatonvriendelijke producten Citaat: ‘Nederland telt relatief … Vervolgd

klimaatontregeling

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatontregeling Eerste vindplaats: het woord is in 1998 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: het ontregeld raken van het klimaat, bv. door een vulkaanuitbarsting of door een hogere uitstoot van CO2 door de mens. Citaat: ‘Zowat overal … Vervolgd

klimaatonderhandeling

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatonderhandeling Eerste vindplaats: het woord is in 1991 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: onderhandeling over maatregelen ter bestrijding van (de gevolgen van) klimaatverandering. Voorbeelden: mondiale klimaatonderhandelingen; klimaatonderhandelingen voeren Citaat: ‘Het is geen toeval dat het dichtdraaien … Vervolgd

klimaatomwenteling

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatomwenteling Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: trendverandering in de klimaatontwikkeling in een gebied, op een continent of op de gehele planeet, waarbij het langdurig warmer of kouder wordt. Citaat: De … Vervolgd

klimaatoffer

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatoffer Eerste vindplaats: het woord is in 2009 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: (financieel) offer dat iemand brengt of moet brengen om klimaatverandering tegen te gaan, bv. minder vlees eten of minder vliegen Voorbeelden: klimaatoffers brengen … Vervolgd

klimaatnegationisme

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatnegationisme Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: ont­ken­ning van het op­tre­den van kli­maat­ver­an­de­rin­gen als ge­volg van men­se­lijk han­de­len. Citaat: ‘De volgende regering doet aan klimaatnegationisme, ze handelt alsof de opwarming van de aarde … Vervolgd