klimaatdode

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatdode

Eerste vindplaats: het woord is in 2003 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: iemand die overleden is als gevolg van de gevolgen van klimaatverandering

Citaat: ‘Klimaatverandering geeft meer infectieziekten, meer ondervoeding en meer blootstelling aan droogte en extreme hitte. Die nadelen voor de volksgezondheid zijn ‘nu duidelijker dan voor het IPCC-rapport’, aldus de Society. Dat kan uitlopen op jaarlijks een half miljoen “klimaatdoden in 2050.’ (De Volkskrant, 13-12-2017)

Engels: climate casuality

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *