klimaatherstel

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatherstel Eerste vindplaats: het woord is in 2004 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: herstel van het klimaat door terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Citaat: Je kunt ook voor klimaatherstel zorgen, door CO2 uit de atmosfeer te halen en onder … Vervolgd

klimaatgoeroe

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatgoeroe Eerste vindplaats: het woord is in 2005 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: invloedrijke persoon die waar­schuwt voor de kwa­lij­ke ge­vol­gen van de mon­di­a­le op­war­ming van de aar­de en die daarvoor oplossingen probeert aan te dragen. … Vervolgd

klimaatgeschiedenis

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatgeschiedenis Eerste vindplaats: het woord is in 1949 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: klimatologische geschiedenis van een gebied, van de aarde Citaat: ‘De Arctic Coring Expedition (ACEX)  vond plaats in internationale wetenschappelijke samenwerking tussen dertien Europese … Vervolgd

klimaatgelovige

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatgelovige Eerste vindplaats: het woord is in 2005 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: iemand die ervan overtuigd is dat klimaatverandering het gevolg is van menselijke activiteiten, tgov. klimaatontkenner Citaat: ‘Het is vruchteloos dat klimaatsceptici en klimaatgelovigen elkaar proberen … Vervolgd

klimaatgekte

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatgekte Eerste vindplaats: het woord is in 2005 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: overdreven aandacht voor klimaatverandering Citaat: ‘De rekening voor de huidige klimaatgekte dreigt exorbitant hoog te worden. Maar wat zijn dan de alternatieven?’ (De Telegraaf, 28-12-2018) … Vervolgd

klimaatgas

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatgas Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: gas dat bij­draagt aan de klimaatverandering, m.n. kool­stof­di­oxi­de, synoniem broeikasgas. Citaat: ‘Grotere bedrijven werken doelmatiger en hebben een sterkere concurrentiepositie. Dat heeft ook geleid tot … Vervolgd

klimaatfysica

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatfysica Eerste vindplaats: het woord is in 2015 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: tak van de natuurkunde die de fysische processen bestudeert die het klimaat beïnvloeden Citaat: ‘Bij het IPCC verschuift het zwaartepunt in de aandacht … Vervolgd

klimaatfeit

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatfeit Eerste vindplaats: het woord is in 2002 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: feit dat betrekking heeft op het klimaat of de klimaatverandering Citaat: ‘Door de klimaatfeiten op een rijtje zetten kom je er niet. Je moet oplossingen … Vervolgd

klimaatexpeditie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatexpeditie Eerste vindplaats: het woord is in 2005 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: expeditie naar een gebied om de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen. Voorbeelden: op klimaatexpeditie gaan Citaat: ‘Het doel van de klimaatexpeditie Poletrack 2005 … Vervolgd

klimaatinterventie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatinterventie Eerste vindplaats: het woord is in 2017 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: klimaatengineering Citaat: ‘Het gezichtspunt van de wetenschappers is veranderd (…). Eerst dacht men vooral aan mitigatie: wat kan er worden gedaan om de … Vervolgd