klimaateis

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaateis

Eerste vindplaats: het woord is in 1995 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: eis dat bij een proces of de voortbrenging van een product geen of zo min mogelijk broeikasgassen worden uitgestoten

Voorbeeld: strenge klimaateisen

Citaat: ‘Slecht weer en dierziektes hangen altijd boven het hoofd van de boer. De afhankelijkheid van natuurlijke omstandigheden blijft kenmerkend voor de sector. Weersinvloeden kun je ook niet doorberekenen. Tegelijkertijd krijgen boeren het komende jaar te maken met klimaateisen die verder worden opgeschroefd. Dat brengt kosten met zich mee, wat weer een verlies van de concurrentiepositie tot gevolg heeft.’ (Trouw, 2-1-2019)

Engels: climate requirement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *