klimaatsparend

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: klimaatsparend; klimaatsparender, meest klimaatsparend Eerste vindplaats: het woord is in 2008 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: geen klimaatverandering veroorzakend Voorbeelden: klimaatsparende producten Citaat: ‘Noodzakelijk zijn concrete afspraken over absolute C02-uitstootreducties, over de financiering en de duurzame methodes … Vervolgd

klimaatsolidariteit

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatsolidariteit Eerste vindplaats: het woord is in 2013 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: solidariteit met arme landen die de kosten van de maatregelen tegen klimaatverandering niet zelf kunnen dragen. Voorbeelden: een budget voor klimaatsolidariteit Engels: … Vervolgd

klimaatschok

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatschok Eerste vindplaats: het woord is in 1994 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: geschoktheid die het gevolg is van berichten over de gevolgen van klimaatverandering Citaat: ‘De teloorgang van de koraalriffen zal een nieuwe klimaatschok veroorzaken, menen specialisten. … Vervolgd

klimaatscan

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatscan Eerste vindplaats: het woord is in 2002 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: onderzoek naar de klimaatbesparende maatregelen die een individu of organisatie kan nemen Engels: climate scan

klimaatrobuust

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatrobuuster, meest klimaatrobuust Eerste vindplaats: het woord is in 2008 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: krachtdadig inspelend op de gevolgen van klimaatverandering Voorbeelden: klimaatrobuuste daken, landbouw, maatregelen, natuur, regio Citaat: ‘Het watersysteem is grotendeels op orde, … Vervolgd

klimaatrisico

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatrisico Eerste vindplaats: het woord is in 1994 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: risico dat veroorzaakt wordt door of toegeschreven wordt aan klimaatverandering. Citaat: ‘Klimaatrisico’s zoals droogte en tropische stormen brengen mensen in problemen.’  (Mondiaal Magazine, 5-12-2018) … Vervolgd

klimaatridder

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatridder Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: (schertsend) iemand die zich inzet voor de bestrijding van klimaatverandering. Citaat: ‘Hoon valt GroenLinks ten deel nu eens te meer blijkt dat de … Vervolgd

klimaatrekening

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatrekening Eerste vindplaats: het woord is in 1998 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: rekening voor de kosten ter bestrijding van klimaatverandering Voorbeelden: een gepeperde klimaatrekening Citaat: ‘Alle burgers die bang zijn dat zij de klimaatrekening moeten betalen kan … Vervolgd

klimaatrechten

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatrechten Eerste vindplaats: het woord is in 2013 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: aan een land of bedrijf toegekende rechten om een bepaalde hoeveelheid broei­kas­gas­sen uit te sto­ten. Citaat: ‘Door nieuwe bossen aan te planten en bestaand … Vervolgd

klimaatpositief

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoegelijk naamwoord; klimaatpositiever, meest klimaatpositief Eerste vindplaats: het woord is in 2009 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: gunstig voor het klimaat, d.w.z. niet gepaard gaand met de uitstoot van broeikasgassen en daarom geen klimaatverandering veroorzakend. Voorbeelden: klimaatpositieve daken, … Vervolgd