klimaatnegationisme

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatnegationisme

Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: ont­ken­ning van het op­tre­den van kli­maat­ver­an­de­rin­gen als ge­volg van men­se­lijk han­de­len.

Citaat: ‘De volgende regering doet aan klimaatnegationisme, ze handelt alsof de opwarming van de aarde niet bestaat. Dit regeerakkoord had evengoed vijftien jaar geleden kunnen geschreven zijn.’ (De Standaard, 14-10-2014)

Engels: climate negationism

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *