klimaatnegationisme

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatnegationisme Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: ont­ken­ning van het op­tre­den van kli­maat­ver­an­de­rin­gen als ge­volg van men­se­lijk han­de­len. Citaat: ‘De volgende regering doet aan klimaatnegationisme, ze handelt alsof de opwarming van de aarde … Vervolgd