klimaatnazi

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatnazi Eerste vindplaats: het woord is in 2014 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: (scheldwoord) klimaatontkenner Citaat: ‘Al Gore, die schatrijk is geworden met alarmistische klimaatverhalen, voorspelde zeven jaar geleden dat de Noordpool dit jaar ijsvrij … Vervolgd

klimaatrelativisme

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatrelativisme Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: opvatting dat het wel mee zal vallen met de klimaatverandering en/of de schadelijke gevolgen daarvan Citaat: ‘Wie naar zijn daden kijkt, ziet … Vervolgd

klimaatresolutie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatresolutie Eerste vindplaats: het woord is in 2016 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: internationale afspraak over het klimaat en het bestrijden van klimaatverandering Voorbeelden: een klimaatresolutie aannemen, ondertekenen, steunen Citaat: ‘Volgens de klimaatresolutiemoeten auto’s met een verbrandingsmotor … Vervolgd

klimaatdiplomatie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatdiplomatie Eerste vindplaats: het woord is in 2001 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: diplomatie gericht op het creëren van draagvlak voor maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering Citaat: ‘Louise Fresco, bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, pleitte eind maart … Vervolgd

klimaatvasten

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de/het klimaatvasten Eerste vindplaats: het woord is in 2013 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: vasten om door beperking van de consumptie de klimaatverandering te beperken Citaat: ‘Vandaag staat vasten bij wereldverbeteraars gelijk aan geen vlees eten, los … Vervolgd

klimaatkonijn

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatkonijn Eerste vindplaats: het woord is in 2017 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: aan het klimaat gerelateerde budgettaire verrassing voor de centrale overheid  Citaat: ” Wij wachten dus nu geduldig op het klimaatkonijn dat uit de hoed van de … Vervolgd

klimaatmanipulatie

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatmanipulatie Eerste vindplaats: het woord is in 2006 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: interventie waarmee de klimaatverandering wordt beperkt of een gevolg daarvan minder schadelijk wordt gemaakt Citaat: ‘China kan het laat het sneeuwen wanneer het … Vervolgd

klimaatactief

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatactiever, klimaatactiefst Eerste vindplaats: het woord is in 1998 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: inspelend op de gevolgen van klimaatverandering Voorbeelden: een klimaatactieve stad Engels: climate active

klimaatconflict

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatconflict Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: oorlog of burgeroorlog die veroorzaakt wordt door de gevolgen van klimaatverandering, bv. langdurige droogte of het mislukken van de oogst als gevolg van extreme … Vervolgd

klimaatrealisme

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatrealisme Eerste vindplaats: het woord is in 2014 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: realisme ten aanzien van de klimaatdoelen die je stelt Citaat: ‘Omarm “het klimaatrealisme”, en accepteer dat gasvrij wonen onbetaalbaar is. (NRC, 14-7-2018) Engels: climate realism