klimaatrisico

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatrisico Eerste vindplaats: het woord is in 1994 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: risico dat veroorzaakt wordt door of toegeschreven wordt aan klimaatverandering. Citaat: ‘Klimaatrisico’s zoals droogte en tropische stormen brengen mensen in problemen.’  (Mondiaal Magazine, 5-12-2018) … Vervolgd