klimaatrobuust

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoeglijk naamwoord; klimaatrobuuster, meest klimaatrobuust

Eerste vindplaats: het woord is in 2008 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: krachtdadig inspelend op de gevolgen van klimaatverandering

Voorbeelden: klimaatrobuuste daken, landbouw, maatregelen, natuur, regio

Citaat: ‘Het watersysteem is grotendeels op orde, maar vanwege de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast steeds meer toe. Daarom gaat het waterschap vanaf nu extra klimaatrobuuste maatregelen uitvoeren om het watersysteem aan te passen aan de normen.’ (De Nieuwsbode Heuvelrug, 28-9-2016)

Engels: climate robust

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *