klimaatpositief

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: bijvoegelijk naamwoord; klimaatpositiever, meest klimaatpositief Eerste vindplaats: het woord is in 2009 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: gunstig voor het klimaat, d.w.z. niet gepaard gaand met de uitstoot van broeikasgassen en daarom geen klimaatverandering veroorzakend. Voorbeelden: klimaatpositieve daken, … Vervolgd