klimaatlasten

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatlasten

Eerste vindplaats: het woord is in 2006 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: kos­ten die ge­maakt moe­ten wor­den om kli­maat­ver­an­de­ring te be­per­ken en/of voor maat­re­ge­len ter be­strij­ding van de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, synoniem klimaatkosten.

Voorbeeld: de klimaatlasten eerlijk verdelen

Citaat: ‘De coalitie wil nog niet aan een verschuiving van de klimaatlasten van huishoudens naar het bedrijfsleven door een nationale CO2-heffing in te voeren.’ (De Telegraaf, 6-2-2019)

Engels: climate costs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *