klimaatlasten

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: de klimaatlasten Eerste vindplaats: het woord is in 2006 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: kos­ten die ge­maakt moe­ten wor­den om kli­maat­ver­an­de­ring te be­per­ken en/of voor maat­re­ge­len ter be­strij­ding van de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring, synoniem klimaatkosten. Voorbeeld: de klimaatlasten … Vervolgd