klimaatconflict

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatconflict

Eerste vindplaats: het woord is in 2007 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: oorlog of burgeroorlog die veroorzaakt wordt door de gevolgen van klimaatverandering, bv. langdurige droogte of het mislukken van de oogst als gevolg van extreme klimatologische omstandigheden.

Citaat: ‘Voor landen die in burgeroorlog zijn of langzaam opkrabbelen uit een conflict, dreigt een dubbele ramp. Deze zogenaamde fragiele staten zullen zich niet op tijd kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Goed bestuur ontbreekt er, evenals democratische controlemechanismen om te zorgen voor een goede besteding van het geld voor klimaatmaatregelen. In die landen dreigen verwoestijning en waterschaarste tot nieuwe, bijkomende klimaatconflicten te leiden.’ (Trouw, 6-1-2010)

Engels: climate conflict

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *