klimaatbeleid

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: het klimaatbeleid Eerste vindplaats: het woord is in 1989 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: geheel van voorgenomen maatregelen (van een bedrijf of overheid) om even­tu­e­le kli­maat­ver­an­de­rin­gen en de ne­ga­tie­ve ge­vol­gen daar­van te be­per­ken Voorbeelden: een ambitieus, effectief, rechtvaardig klimaatbeleid; … Vervolgd