klimaatspijbelen

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: werkwoord; klimaatspijbelde, heeft geklimaatspijbeld Eerste vindplaats: het woord is in 2018 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen. Omschrijving: spij­be­len om de po­li­tiek op te roe­pen snel maat­re­ge­len te­gen kli­maat­ver­an­de­ring te tref­fen om de we­reld ook voor la­te­re ge­ne­ra­ties leef­baar te … Vervolgd