klimaatspijbelen

geplaatst in: Klimaatwoorden | 0

Grammatica: werkwoord; klimaatspijbelde, heeft geklimaatspijbeld

Eerste vindplaats: het woord is in 2018 voor het eerst in een Nederlandstalige krant aangetroffen.

Omschrijving: spij­be­len om de po­li­tiek op te roe­pen snel maat­re­ge­len te­gen kli­maat­ver­an­de­ring te tref­fen om de we­reld ook voor la­te­re ge­ne­ra­ties leef­baar te hou­den

Citaat:  ‘Jongeren vormen de klimaatgeneratie. Wij zijn de eersten die de gevolgen zullen voelen van de klimaatopwarming en wij zijn de laatsten die er iets aan kunnen veranderen. Het fenomeen klimaatspijbelenis ook in andere landen in opmars.’ (De Krant van West-Vlaanderen, 25-1-2019)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *