needlespiking

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Op de sociale media lezen we al geruime tijd over een betrekkelijk nieuw fenomeen: heimelijk toegebrachte prikjes of injecties op festivals. Drogeerprikken worden die soms genoemd. Vandaag schrijft De Gooi- en Eemlander dat iemand die verdacht wordt van het toebrengen van zulke prikken – in het Engels needlespiking genoemd – voor de rechter moet verschijnen:

De eerste verdachte van het zogeheten needlespiking, waarbij in het geniep met een naald slachtoffers worden gedrogeerd, verschijnt volgende week dinsdag voor de politierechter in Den Haag. Het gaat om een 31-jarige man uit Georgië die vast zit in Alphen aan den Rijn. Hij zou op het dancefestival Den Haag Outdoor op 18 juni in het Zuiderpark tenminste een slachtoffer met een injectienaald in haar been hebben gestoken.

Needlespiking wordt in het bericht als één woord gespeld, maar wordt in de brontaal vaak in twee woorden geschreven. Wordt het woord een begrip, dan zal het in het Nederlands echter aaneengespeld gaan worden.

Definitie

needlespiking (het, g.mv.) het stie­kem en zon­der toe­stem­ming met een in­jec­tie­naald prik­ken van een per­soon met het doel hem of haar te dro­ge­ren (veel­al in een om­ge­ving waar­in men­sen dicht op el­kaar staan, zo­als in een club of op een festivalterrein); ontleend aan Engels needle (naald, injectienaald) + spiking (heimelijk alcohol in een drankje doen)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *