pensioenscam

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Zoals te verwachten was, schrijven alle Nederlandse kranten vandaag over het pensioenakkoord. In De Volkskrant wordt gewezen op een onrecht dat het pensioenakkoord niet oplost, namelijk de kloof tussen arm en rijk en de consequenties daarvan voor het pensioen. De kloof komt erop neer dat arme mensen gemiddeld korter leven dan rijke mensen. Ze kunnen dus minder lang genieten van hun pensioen (dat bovendien lager is) dan rijke mensen. De auteur van het artikel vraagt zich af:

Hoe kan deze pensioen-scam nog één dag langer doorgaan?

Het Engelse leenwoord scam verwijst in onze taal naar financiële fraude oftewel zwendel. Het wordt nog niet vaak als tweede deel van samenstellingen gebruikt, maar dat dit nu wel gebeurt, maakt duidelijk dat scam meer en meer ingeburgerd raakt. Het streepje dat De Volkskrant tussen pensioen en scam schrijft, doet echter wel vermoeden dat het kennelijk nog wat onwennig is om scam in een samenstelling te verwerken. Dat had een aanwijzing voor de redacteur van dienst kunnen zijn om een ander woord te gebruiken.

De vraag is namelijk ook: is deze samenstelling wel zo transparant voor de lezers? Zou pensioenzwendel niet veel doorzichtiger zijn geweest? Of vindt de redacteur toevallig dat scam, omdat het aan het Engels ontleend is, een hipper woord is dan het aloude woord zwendel en heeft hij daarom pensioenscam bedacht?

In de Dikke Van Dale wordt beschreven dat zwendel in allerlei samenstellingen kan voorkomen: aan­de­len­zwen­del, af­val­zwen­del, alcoholzwendel, antiekzwendel, autozwendel, beleggingszwendel, bloedzwendel, cocaïnezwendel, computerzwendel, documentenzwendel, drugszwendel, effectenzwendel, goudzwendel, hormonenzwendel, hypotheekzwendel, kunst­zwen­del, oliezwendel, organenzwendel, pas­poor­ten­zwen­del, sigarettenzwendel, valutazwendel, vleeszwendel, wapenzwendel. Daar had pensioenzwendel mooi tussen gepast. Dat woord gaat, hoewel het niet vaak in de media wordt aangetroffen, trouwens al meer dan een eeuw mee. Het debuteerde in 1914 in een Nederlandse krant (Nieuwsblad van Friesland, 21-1-1914).

Definitie

pensioenscam (de, g.mv.) pensioenzwendel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *