globotica

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Gisteren schreef NRC Next over de aanstaande ‘Globotics-revolutie’. Aanleiding daarvoor is de publicatie, ruim een maand geleden, van het boek The Globotics Upheaval: Globalization, Robotics, and the Future of Work van Richard Baldwin.

Baldwin betoogt dat we aan de vooravond staan van een derde economische revolutie, die vooral een uitdaging zal zijn voor werknemers in de dienstensector. Veel van hun werk zal namelijk worden overgenomen door robots (denk aan vertaalrobots die het werk van vertalers grotendeels overnemen) en/of door mensen die zich in een lagelonenland bevinden en die mede via moderne communicatiemiddelen (holoportatie, telepresentie) vertaal-, redactie- of onderzoekswerk kunnen verrichten voor mensen die zich aan de andere kant van de wereld bevinden.

Globotics is een samentrekking van global(ization) en robotics en daarmee een parapluterm voor twee ontwikkelingen die de economie veranderen: globalisering en robotisering. Globotics laat zich gemakkelijk vertalen als globotica, al is die term niet in het NRC-artikel te vinden. Evenmin als globot, een op internet al wel aangetroffen term voor een moderne flexibele werknemer (robot of mens) die een centrale rol speelt in het tijdperk van de globotica.

Definitie

globotica (de, g.mv.) geheel van technologische voorzieningen, intelligente software en digitale communicatiemogelijkheden die het mogelijk maken zakelijke diensten zoals secretaressewerk, vertaalarbeid of uitzoekwerk te laten verrichten door assistenten (robots of werknemers) die zich elders op de wereld bevinden, vertaling van Engels globotics    Totaal


    Vond u dit artikel interessant? Sponsor de Taalbank dan veilig via Ideal of Paypal!

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *