sorry?

geplaatst in: Taaltrends | 1

Van oudsher maak je je excuus door sorry te zeggen, maar steeds vaker wordt dit woord op een vraagtoon gezegd als iemand de woorden van een ander niet heeft verstaan of begrepen. Sorry is dan ook hard op weg om naast een excuuswoord een vraagwoord om herhaling van het gesprokene (‘Wat zei je?’) of een toelichting daarop (‘Wat wil je?) te worden.

Dit gebruik van sorry is nog niet zo heel lang gewoon in onze spreektaal. Misschien is dit sorry? een verkorting van zinnetjes als ‘Sorry, ik verstond u niet’ of ‘Sorry, ik begrijp u niet’, maar er is ook een gerede kans dat we sorry? rechtstreeks uit het Engels hebben overgenomen. Daarin is sorry? al langer in gebruik als een beleefd verzoek om het gesprokene te herhalen, een verkorting van ‘I’m sorry, you were saying?’

Moeten we dit gebruik van sorry? betreuren omdat dit het zoveelste anglicisme is dat sluipenderwijs in onze taal is binnengedrongen? Nee, want sorry? als vraag om informatie of toelichting korter dan het formele ‘Wat zegt u?’ en beleefder dan het alternatief ‘Wat?’.

  1. E.J. Hildebrand - Uitzinger

    ‘pardon?’ wordt ook nu nog gebruikt om nader uitleg te vragen. Met nadruk op de ‘o’ wordt verbazing of ergernis uitgedrukt.
    ‘wat bedoel je?’ of ‘wàt zeg je’ in gewoon nederlands….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *