boemerangsingle

geplaatst in: Woord van de dag | 1

Als we het Algemeen Dagblad van vandaag mogen geloven, gaat onze sociale werkelijkheid de komende decennia grondig op de schop doordat er steeds meer singles komen: er komen meer eenpersoonshuishoudens, er zijn dus meer kleinere woningen nodig en er komen meer datingcafés.

De toenemende ‘versingleing’* – zoals elke demografische ontwikkeling moet ook dit beestje een naam hebben en bij gebrek aan een bestaand woord daarvoor lijkt versingleing ons hipper dan vervrijgezellisering of vereenlingisering – leidt volgens het Algemeen Dagblad ook tot de komst van een nieuw menstype: de boemerangsingle:

Nu krijgen we de ‘boemerangsingles’. Ze zijn economisch onafhankelijk, woonden na hun opleiding al eens alleen en hebben een breed sociaal netwerk. Een relatie moet hun leven leuker maken. Is dat niet het geval, dan gaan ze terug naar hun vertrouwde situatie als alleenstaande.

Het Algemeen Dagblad tekende dat woord op uit de mond van hoogleraar sociale demografie Jan Latten, die boemerangsingle heeft gevormd naar analogie van boemerangkind. Dat betekent onder meer: ‘kind dat na een tijd zelf­stan­dig ge­woond te heb­ben (bv. op een stu­den­ten­ka­mer) weer (tij­de­lijk) bij zijn ou­ders in­trekt’ (Dikke Van Dale). Boemerangkind – een vertaling van Engels boomerang child of Amerikaans-Engels boomerang kid –  is overigens aanvankelijk rond 2000 in het Nederlands courant geworden in een iets andere betekenis: ‘uit­wo­nend kind dat bv. stu­deert, maar in het week­end thuis­komt om de was te (la­ten) doen e.d.’

Een boemerangsingle zou je kunnen omschrijven als een seriële single (dat zal wel een vertaling zijn van serial single), een single dus die zijn of haar vrijgezelle bestaan nu en dan onderbreekt door met iemand een liefdesrelatie aan te gaan, die op de lange duur echter niet beklijft.

Boemerangsingle maakt vandaag zijn debuut in de media. Er is dan ook nog niets over de houdbaarheid ervan te zeggen. Wel maakt deze nieuwvorming duidelijk dat boemerangkind inmiddels een alom bekend woord is en dat de boemerang-metafoor – toestand die geregeld onderbroken wordt door een afwijkende toestand, waarna de initiële toestand telkens weer terugkeert – wordt herkend als een mogelijke basis van nieuwe woorden, die dan dus naar analogie van boemerangkind gevormd zijn en een daarmee vergelijkbare betekenis hebben. Het hoeft dan ook niet te verbazen als we in de nabije toekomst meer samenstellingen van het type boemerangsingle zullen aantreffen, zoals boemerangvrouw (volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau een vrouw die steeds weer terugkeert in haar relatie) en boemerangrelatie (gevonden op internet).

Definitie

boemerangsingle (de, -s) single die zijn of haar vrijgezelle bestaan geregeld onderbreekt met periodes waarin hij of zij een tijdelijke liefdesrelatie met een ander heeft of met een partner samenwoont, synoniem seriële single

 

 

* Nota bene: vanuit het oogpunt van spelling zou het misschien maar beter zijn als het woord versingleing niet zou bestaan. Maar het bestaat, althans in het Duits, waarin het met een hoofdletter wordt gespeld en overigens slechts zeer sporadisch voorkomt. In het Nederlands is versingleing (dat in dit bericht in feite zijn debuut maakt) afgeleid van single en in theorie zou de spelling ook anders kunnen luiden. Voor het gemak wordt hier de spelling van versingleing gebruikt naar analogie van de spelling van volledig Engelse woorden, zoals kneeing, vogueing en zombieing (het verschijnsel dat mensen met wie je ooit een relatie hebt gehad weer contact opnemen nadat er een tijdlang geen enkel contact is geweest). Als versingleing écht een Nederlands woord wordt, wordt de schrijfwijze ervan nog een uitdagend kluifje voor de baasjes van de Nederlandse spelling.

  1. Lea van Engelshoven

    Verdere suggesties boemerangen i.p.v. jojoën, boemerangpatiënt (ziek>gezond>ziek etc.), boemerangrang (promoveren>degraderen en v.v.), boemboemerang (hoorbare explosie die door echo-werking herhaald wordt)
    boemerangboeman (seriële ‘boogeyman)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *