spijtseks

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In Nederland dreigt de MeToo-beweging averij op te lopen nu iemand die een seksueel contact achteraf als een verkrachting ervaart (het ‘slachtoffer’) en iemand die datzelfde contact altijd als een met wederzijdse instemming volvoerde handeling heeft beschouwd (de ‘dader’) elkaar publiekelijk in de haren vliegen, daarbij geruggensteund door juristen. De advocaat van de laatste, Peter Plasman, zegt vandaag in Trouw dat als er in dit geval geen sprake is van drogering van het slachtoffer door de dader ‘eerder het beeld [ontstaat] van spijt-seks, van iemand die achteraf anders is gaan aankijken tegen wat er is gebeurd.’

Spijtseks – we hebben het nog niet eerder in een dagblad aangetroffen, dus dit woord maakt vandaag zijn krantendebuut. Maar elders op internet is deze term wel een paar keer te vinden. Zo kopte Adformatie in 2014 boven een bericht over een voorlichtingscampagne: ‘Utrecht wil studenten met campagne behoeden voor spijtseks’. Met die campagne werd beoogd dat ‘kroegtijgers’ en ‘stoeipoezen’ de day after the night before ‘zonder kater’ zouden beginnen.

Spijtseks kan natuurlijk een originele Nederlandse samenstelling zijn, maar het is niet uitgesloten dat het woord een vertaling is van de Engelse term regret sex, die al wat ouder is. Volgens de Urban dictionary, die deze term vrij uitvoerig omschrijft, is er onder meer sprake van regret sex (spijtseks dus) als het geslachtsverkeer heeft plaatsgevonden onder invloed van alcohol en/of drugs. Ook de ontdekking achteraf dat de partner een soa heeft terwijl er geen veilige seks was, leidt nogal eens tot spijtseks.

Je zou het woord simpelweg kunnen definiëren als ‘seks waarvan je achteraf spijt hebt’, maar ook als ‘gevoel van spijt dat je achteraf door nieuwe inzichten hebt over een seksueel contact in het verleden’. Omdat het woord nog onbekend is, heeft het een diffuse betekenis. Plasman lijkt daar gebruik van te maken. Hij bagatelliseert de gewraakte seks door die als spijtseks af te doen, iets wat iedereen misschien weleens is overkomen: je hebt vrijwillig, al dan niet (bevredigende) buitenechtelijke seks met iemand gehad, maar achteraf heb je daar toch spijt van, bijvoorbeeld omdat het je je relatie heeft gekost of omdat achteraf blijkt dat je er een soa aan overgehouden hebt. Door het woord spijtseks – met zijn diffuse maar vrij onschuldige betekenis – in dit verband te gebruiken, maakt de jurist in feite de gewraakte seks alledaags en banaal..

Dat Plasman het woord spijtseks gebruikt in een zaak rond mogelijk seksueel overschrijdend gedrag, zal hem niet in dank afgenomen worden, temeer omdat met deze kwalificatie onaangename seksuele ervaringen uit het verleden die achteraf mogelijk als een verkrachting of aanranding aanvoelen enigszins gebagatelliseerd worden. Toch zou het ons niet verbazen als het woord spijtseks zelf de komende tijd vaker in de media figureert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *