implementatiewetenschapper

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In de Volkskrant staat vandaag een verhaal over de omgang met instanties. Voor laaggeletterden is dat moeilijk, maar ook voor anderen zijn er uitdagingen, zegt een ervaringsdeskundige:

Als implementatiewetenschapper heb ik geleerd dat zorgvragen zelden op zichzelf staan. Ze ontstaan in een sociale en maatschappelijke context die vaak over het hoofd wordt gezien.

Implemantatiewetenschapper: het woord maakt vandaag zijn mediadebuut, maar het fenomeen én het woord implementatiewetenschap blijk al wat langer te bestaan, zij het dat het woord nog niet in een krant te vinden is geweest. Implemantatiewetenschap is de studie van de manier waarop veranderingen in organisaties worden doorgevoerd.

Definitie

implementatiewetenschap (de, g.mv.) interdisciplinaire bestudering van de manier waarop veranderingen in organisaties wordt geïmplementeerd

implementatiewetenschapper (de, -s) beoefenaar van de implementatiewetenschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *