multicultikom

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Sinds ongeveer een kwarteeuw gebruiken we het woord romcom in het Nederlands als we een romantische comedy bedoelen. Een comedy is een filmkomedie (of ook wel: komediefilm), dat wil zeggen een film waarin een luchtig verhaal wordt verteld met een goede afloop. Vaak bevat zo’n film komische elementen, maar een filmkomedie is niet noodzakelijk een komische film, want een filmkomedie werkt niet per se alleen op de lachspieren. Er zijn ook filmkomedies met ‘een lach en een traan’ en er zijn zelfs zwarte comedy’s, die vooral de spot drijven met het gedrag van anderen.

Maar dit terzijde. NRC schrijft vandaag over het succes van romcoms, maar spelt dat woord als romkom:

Jarenlang was er één Nederlands filmgenre dat altijd scoorde: de romantische komedie. Recentelijk domineerde een ander genre in de bioscoop: de multiculti-komedie. De Tatta’s trok eind 2022 bijna 700.000 kijkers, Bon Bini 3 ruim 440.000 en Marokkaanse Bruiloft – zowel romkom als multicultikom – haalde ook de top 10.

Die spelling komt weliswaar vaker voor en is misschien ook nog wel verdedigbaar naast romcom, want het woord komedie (waaraan romkom refereert) komt in ons taalgebied ook voor naast comedy (waar romcom naar verwijst). Hoe dan ook, NRC heeft het in het artikel (zie het aangehaalde citaat) niet alleen over een romkom, maar ook over een multicultikom.

Daaruit kunnen we afleiden dat kom kennelijk gehanteerd wordt als verkorting van komedie in de betekenis filmkomedie. Nou blijkt kom vaker op die manier te worden gebruikt, want zomkom (zombiecomedy) hebben we ook al een paar keer in de krant aangetroffen.

Definitie

multicultikom (de, -s) multiculturele filmkomedie, waarin acteurs met verschillende culturele achtergronden vaak in een enigszins stereotiepe setting optreden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *