stressresponsiviteit

geplaatst in: Woord van de dag | 0

NRC interviewt vandaag een hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, die beroepshalve zoekt naar verklaringen voor delinquent gedrag. Het interview biedt veel behartigenswaardig informatie, en tevens een woord dat nog niet eerder in een krantenbericht stond, namelijk stressresponsiviteit:

We hebben een studie gedaan bij jongeren van twaalf tot achttien binnen de algemene populatie, waarbij we keken naar de stressresponsiviteit, hoe hun lichaam dus reageert op gevaar, en we zagen dat de jongeren met minder stressresponsiviteit vaker delinquent gedrag vertonen.

Wat stress is, kunnen we opzoeken in het woordenboek, maar het tweede deel van de samenstelling – responsiviteit – staat daar niet in. Het begrip responsiviteit kan geparafraseerd worden als ‘het responsief-zijn’ of ‘mate waarin iets of iemand responsief is’ en blijkt in allerlei vakgebieden te kunnen worden aangetroffen. In het geval van stressresponsiviteit verwijst responsiviteit ‘de mate waarin gereageerd wordt op een prikkel’, in dit geval stress.

Definitie

stressresponsiviteit (de, g.mv.) mate waarop iemand biopsychosociaal reageert op stress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *