stem-ze-wegretoriek

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In NRC schrijft columnist Christiaan Weijts vandaag over een bijeenkomst van fusiepartij PvdA en GroenLinks in Rotterdam. Daar bleken vooral de groene aspiraties van de nieuwe ‘linkse’ partij. De sociale aspiraties – hoe houd je de gewone man financieel en sociaal in de lucht – zijn door die groene aspiraties nogal ondergesneeuwd, bleek pijnlijk in het Rotterdamse stadsdeel. De linkse sprekers riepen hun potentiële achterban op te gaan stemmen, zodat ze plannen van het kabinet kunnen tegenhouden als het klimaatbeleid de fusiepartij niet zint. Met andere woorden: de partij wilde groot worden om de coalitiepartners zoveel mogelijk te kunnen dwarszitten. Weijts:

De ‘stem-ze-weg’-retoriek werkt vast bij rechtse kiezers, maar van links valt dit populisme me tegen. Uit de zaalreacties blijkt dat we hier met een kritisch en verstandig electoraat te maken hebben dat nog lang niet op één golflengte zit.

‘Stem-ze-weg’ is weliswaar een al ruim een kwart eeuw bekende slogan, maar de samenstelling stem-ze-wegretoriek is nieuw. Blijkbaar is het een vorm van retoriek die salonfähig is geworden, nu die niet meer uitsluitend wordt gebruikt door partijen op de flanken. Het woord verwijst naar een soort verkiezingsretoriek, maar dan geen ‘re­to­riek die po­li­ti­ci in ver­kie­zings­tijd ge­brui­ken om stem­men te win­nen’ maar ‘retoriek die politici in verkiezingstijd gebruiken om een politieke tegenstander stemmen te laten verliezen’. Negatieve verkiezingsretoriek, zo zou je het de stem-ze-wegretoriek ook kunnen parafraseren.

Het woord past in een trend, want recentelijk maakten ook de woorden ‘stem-ze-wegaffiche, -poster en -spotje hun debuut. Het sluit ook aan bij een andere samenstelling die deze week zijn mediadebuut maakte, namelijk laat-ze-niet-winnenfilmpje. Dit woord – ook ter aanduiding van een campagnefilmpje van GroenLinks – geeft net als stem-ze-wegretoriek een goede indruk van de verkiezingscampagne, waarbij partijen uit het midden blijkbaar baat denken te hebben van polarisatie.

Definitie

stem-ze-wegretoriek (de, g.mv.) verkiezingsretoriek die niet zozeer gericht om zelf stemmen te winnen, als wel om electorale schade toe te brengen aan de partij of coalitie die aan het roer staat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *