klepto-eenheid

geplaatst in: Geen categorie | 0

De Volkskrant schrijft vandaag de Britse regering een speciale klepto-eenheid heeft opgezet ‘om te gaan jagen op Poetins ponden’. Met andere woorden: de Britse regering gaat achter het geld dat Russische oligarchen (en andere Russische rijkaards) in Londen hebben gestald.

Klepto-eenheid is een directe vertaling van klepto-unit, dat een paar dagen geleden in The Telegraph stond. Dezelfde eenheid wordt in andere Britse media kleptocracy unit genoemd. Zo weten we meteen dat klepto– een verkorting is van kleptocracy (en in het Nederlands: kleptocratie). Dat wisten we trouwens al: kleptocratie wordt in samenstellingen wel vaker verkort tot klepto-. In 2001 werd in de vaderlandse vakbondswereld bijvoorbeeld al eens een kleptotaks voorgesteld.

Uiteraard zijn woorden als klepto-eenheid en kleptotaks geen neutrale woorden. Klepto gaat terug op het Griekse werkwoord voor stelen (kleptein) en woorden als klepto-eenheid en kleptotaks veronderstellen dus dat de (Russische) bezitters van grote vermogens hun geld door diefstal hebben gekregen. Dat hoeft niet per se zo te zijn: vaak zijn de oligarchen ondernemers, maar doordat ze veelal in een corrupt systeem opereren, worden ze kleptocraten genoemd.

Definitie

klepto-eenheid (de, klepto-eenheden) interdisciplinaire eenheid belast met het opsporen van vermogen dat volgens nationale of internationale regels illegaal is en daarom op wettelijke gronden geconfisqueerd of bevroren moet worden, vertaling van Engels klepto unit, waarin klepto een verkorting is van kleptocracy (kleptocratie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *