cyberbom

geplaatst in: Woord van de dag | 0

‘Cyberbom op Oekraïne is nog geen oorlogsdaad’ staat vandaag boven een artikel op de website van Het Financieele Dagblad:

Oekraïne werd begin deze week opgeschrikt door cyberaanvallen. Het is moeilijk vast te stellen wanneer zo’n aanval een oorlogshandeling wordt. ‘Als een tank het land betreedt, dan is duidelijk een grens overschreden. Maar digitaal is dat zo duidelijk niet.’

Normaliter is een bom een opzichzelfstaand vernietigingswapen, maar in cyberbom wordt het woord iets anders gebruikt, namelijk ter aanduiding van een groot aantal cyberaanvallen op de systemen van een land. In dat opzicht lijkt cyberbom op mailbom (bij­zon­der gro­te hoe­veel­heid of con­stan­te stort­vloed van e-mailberichten, waar­door het sys­teem van de ont­van­ger on­bruik­baar wordt).

In het Nederlands zijn er verschillende woorden bom. Bom wordt onder meer gebruikt als naam van een explosief. In die betekenis gaat het terug op het Franse woord bombe. Maar bom wordt ook gebruikt in de betekenis ‘grote hoeveelheid’ en gaat dan uit etymologisch oogpunt terug op bom in de betekenis bodemschuit (waar veel goederen mee vervoerd werden).

Worden de betekenissen van die twee woorden bom in samenstellingen als mailbom en dus ook cyberbom gecombineerd? Nee, zowel mailbom als cyberbom zijn ontleend aan het Engels (mailbomb, cyberbomb). In deze woorden sluit de betekenis van bom aan bij het woord bom in de betekenis ‘explosief’. Dat is uiteraard ook het geval als we het hebben over een ‘digitale bom’: een dermate groot aantal berichten of verzoeken aan een computersysteem, dat het ontregeld raakt.

Concreet betekent dit dat bom in de betekenis wapen/explosief er in het Nederlands een betekenis bij moet krijgen.

Definitie

cyberbom (de, -men) grootschalige cyberaanval, synoniem digitale bom; vertaling van Engels cyberbomb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *