kachel-apk

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De afkorting apk is ooit ingeburgerd geraakt door de invoering van de algemene periodieke keuring voor auto’s. Later werd de afkorting ook figuurlijk gebruikt voor keuringen van andere apparaten: dat leverde woordgroepen op als apk voor vliegtuigen, apk voor computers en samenstellingen als vliegtuig- en computer-apk. Vervolgens kwamen andere zaken aan de beurt voor een apk, van hart-apk tot relatie-apk – allemaal check-ups voor zaken die geen apparaat in de eigenlijke zin van dat woord zijn.

Het woord dat vandaag zijn debuut maakt, zit daar een beetje tussenin: kachel-apk. Met kachel wordt in dit geval een houtkachel bedoeld. Zo’n kachel beschouwen we – behalve als er een ventilatiesysteem in zit – van oudsher niet zozeer als een apparaat of een machine, maar als een (gebruiks)voorwerp of zelfs een meubelstuk.

In het bericht wordt de houtkachel niet gepresenteerd als een meubelstuk of ding in het algemeen, maar als een ‘toestel’: een verwarmingstoestel. Toestel is een overkoepelende naam voor een constructie. Zo’n constructie kan een samenstel of bouwwerk(je) zijn (getuige samenstellingen als gymnastiek-, speeltoestel), maar is meestal naar een apparaat of machine (bijvoorbeeld radio-, telefoontoestel.

In het bericht wordt de houtkachel van een soort meubelstuk tot een apparaat (een ‘toestel’) gepromoveerd, waarmee tevens het woorddeel apk in kachel-apk op z’n plaats lijkt:

Een ’kachel-apk’ moet de overlast van houtstook gaan verminderen. Naast zo’n verplichte periodieke keuring dient elk verwarmingstoestel straks na uiterlijk vijftien jaar te worden vervangen.

De invoering van een kachel-apk is overigens een plan van de houtstookbranche zelf om houtkachels periodiek te keuren. De primaire bedoeling is de houtrookvervuiling te beperken, maar een nevenbedoeling zal wel zijn houtstook als (sfeerverhogende) verwarmingsmethode in stand te houden.

Definitie

kachel-apk (de, -‘s) periodieke keuring van houtkachels, met name op de kwaliteit van de verbranding en de uitstoot van schadelijke gassen en stoffen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *