polexit

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Nee, nieuw is het woord polexit zeker niet. In 2017 viel dit woord al eens in een Nederlandse krant, maar als mogelijke variant op de oer-exit, namelijk grexit, moet polexit al rond 2012 zijn intrede hebben gedaan in onze taal.

Dat het woord nu weer actueel is, komt door een uitspraak van het constitutionele hof in Polen, dat de Poolse (grond)wet laat prevaleren op de EU-wetten. Waarschijnlijk zullen we het woord de komende tijd nog wel vaker horen en lezen, omdat de uitspraak van het Poolse hof voor de EU wel een kwestie van betekenis is of kan worden. Zolang de taalvorm verwijst naar een mogelijke uittreding van Polen uit de EU, wordt polexit net als grexit met een kleine letter gespeld.

Mocht Polen de EU inderdaad verlaten, dan verandert de soortnaam polexit (die een meervoud polexits heeft) in een eigennaam van een historische gebeurtenis en zal Polexit in die betekenis net als Brexit met een hoofdletter gespeld gaan worden.

Definitie

polexit (de, -s) (mo­ge­lij­ke) uit­tre­ding van Polen uit de eu­ro­zo­ne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *