microagressief

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Deze week werd bekend dat de Europese Commissie vanaf volgend jaar van universiteiten een Gender Equality Plan eist ‘om in aanmerking te komen voor beurzen voor Horizon Europe, een groot onderzoeksprogramma van de Europese Unie’, schrijft De Telegraaf vandaag. In navolging daarvan vindt ook de Nederlandse minister Van Engelshoven dat er te veel witte heroseksuele cismensen aan de universiteit verbonden zijn, schrijft de krant, die haar vervolgens citeert:

Er moet oog zijn voor de grotere diversiteit binnen de groep vrouwelijke academici. Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan gender non-binaire en transgender personen.

Gender, kleur, seksuele geaardheid – het heeft blijkbaar allemaal te maken met wetenschappelijke kwaliteit, al is niet iedere politicus het daarmee eens. Zo twitterde SP-kamerlid Peter Kwint volgens de Telegraaf dat hij ’wat (micro)agressief wordt van bemoeizuchtige Brusselse bureaucraten die zich tegen de inrichting van ons hoger onderwijs aan bemoeien’.

Dat is interessant. Microagressie verwijst volgens Van Dale naar ‘ver­ba­le agres­sie waar­bij ie­mand be­le­di­gen­de of ra­cis­ti­sche vra­gen of op­mer­kin­gen krijgt’. Microagressief is in de media weliswaar nog niet of nauwelijks te vinden, maar als het woord zou worden gebruikt, ligt het voor de hand dat bijvoorbeeld microagressieve opmerkingen dus opmerkingen zijn die iemand beledigen op grond van zijn kleur, gender, sekse e.d.

Het heeft er alle schijn van dat Peter Kwint de draak steekt met het aan diversiteit, inclusivisme en antiracisme gekoppelde begrip microagressie, door microagressies te gebruiken in de betekenis ‘een beetje agressief’.

Definitie

microagressief (bijvoeglijk naamwoord) 1 zich kenmerkend door verbale agressie waarbij iemand wordt beledigd op grond van zijn sekse, gender, huidskleur e.d. 2 (schertsend) een beetje agressief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *