zorgnomade

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In 2013 dook het woord zorgnomade al eens op ter aanduiding van patiënten die van hot naar her gaan om aan hun zorgbehoefte te voldoen. Het gebruik van dit woord was vrijwel eenmalig. In 2015 en in 2018 figureerde borgnomade nogmaals in deze betekenis in de krant, maar echt ingeburgerd raakte het niet.

Vandaag maakt het woord opnieuw zijn opwachting in de media. NRC schrijft over rondreizende zorgverleners in Amerika: verpleegkundigen en misschien ook wel artsen die van coronahotspot naar coronahotspot reizen om hun diensten tijdelijk aan te bieden aan een ziekenhuis of zorginstelling. Ze verblijven tijdelijk in motels, hotels en sommigen hebben hun camper of caravan bij zich en verblijven tijdelijk op een trailerpark.

Deze medische nomaden heten in het NRC-artikel eveneens zorgnomaden. Zo wordt dit woord dus in een nieuwe betekenis geherintroduceerd.

Wat deze herintroductie duidelijk maakt, is dat een taalvorm die nog niet ingeburgerd is een ‘huls’ is die min of meer naar believen met betekenis kan worden gevuld. Min of meer, want de betekenissen van de samenstellende delen (zorg + nomade) liggen wel min of meer vast. Omdat zorg passief bedoeld kan zijn (zorg nodig hebben), maar ook actief (zorg verlenen), kan dit woord in combinatie met nomade (iemand die rondreist, bv. om aan een bepaalde behoefte te voldoen) ten minste twee betekenissen hebben. Pas als zo’n taalvorm in een van die betekenissen (of in beide betekenissen) ingeburgerd raakt, wordt het een woord in eigenlijke zin: een reeks letters (de taalvorm) die meteen een bepaalde assciocatie (de betekenis) oproept.

Definitie

zorgnomade (de, -n) 1 iemand met een zorgbehoefte waarvoor hij op verschillende plaatsen zorginstellingen bezoekt 2 medische professional die rondreist om tijdelijk te werken in zorginstellingen waar behoefte is aan zijn expertise

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *