Twitterboa

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Je zou het de boaïsering van de samenleving kunnen noemen: op haast elk maatschappelijk terrein verschijnen er boa’s die taken vervullen die voorheen tot het functieprofiel van oom agent werden gerekend. Zo hebben we al parkeerboa’s, afvalboa’s, winkelboa’s, bosboa’s, waterboa’s, straatboa’s en – krap een jaar geleden – coronaboa’s gesignaleerd. Althans in onze taal.

Een bijzondere boa is de Twitterboa. Het woord is bepaald niet nieuw – de eerste vindplaats dateert uit 2015 – maar het gebruik ervan neemt de laatste maanden toe.

Twitterboa is gelukkig nog geen officiële functie, maar vooralsnog een spotnaam voor iemand die op Twitter zich inzet voor het behoud (of het herstel) van fatsoensnormen, door anderen erop te wijzen dat hun tweets in enig opzicht over de schreef gaan.

Toen er nog geen boa’s bestonden, zou je zo iemand naar analogie van woorden als fatsoens– en moraalridder misschien een Twitterridder hebben genoemd. Of vroeger? Ook nu wordt zo iemand die vrijwillig als een soort censor op Twitter optreedt weleens als Twitterridder aangeduid.

Vooralsnog is twitterboa een tamelijk onschuldige vrijwilligersfunctie. Pas als er van overheidswege (of op last van Twitter zelf) twitterboa’s actief worden in het socialemediadomein, moeten we ons misschien zorgen gaan maken over de ‘vrijheid van informatie’.

Definitie

Twitterboa (de, -‘s) twitteraar die medetwitteraars aanspreekt op de juistheid van de inhoud van hun berichten (of de toon waarop die zijn geschreven) en zich zo inzet voor het behoud (of het herstel) van fatsoensnormen op Twitter, synoniem Twitterridder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *