retrosynthese

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Wat is het tegenovergestelde van synthese?

Retrosynthese!

Het woord moet al langer bestaan, maar maakt vandaag zijn mediadebuut in De Telegraaf. Het figureert namelijk in een bericht over een scheikunderobot:

Het proces dat wordt gebruikt om vast te stellen hoe een bepaalde stof door middel van chemische reacties valt te maken, staat bekend als retrosynthese. Een speciaal scheikunde-algoritme dat online via de cloud van IBM te benaderen is, kan daarna een aantal chemische wegen vaststellen die allemaal naar Rome leiden.

Bij die retrosynthese spelen scheikunderobots dus een rol, maar dat doet eigenlijk verder niet ter zake.

Retrosynthese – ook wel retrosynthetische analyse genoemd – is een manier om vast te stellen hoe een stof door middel van chemische reacties gesynthetiseerd is. Daarbij wordt een complex molecule afgebroken in onderdelen om vervolgens vast te stellen waaruit en hoe het molecule is opgebouwd.

Retrosynthese is een typische vakterm, die pas in een algemeentalig woordenboek zou thuishoren als hij algemeen gangbaar is. Of de term ooit courant wordt, is de vraag, maar hij heeft nu in elk geval zijn debuut gemaakt in een publieksmedium.

Als zo’n vakterm courant wordt in lekentaal moet er natuurlijk ook een eenvoudige definitie voor komen. Dat wordt nog ingewikkeld voor de alfa’s die woordenboekmakers meestal zijn.

Definitie

retrosynthese (de, -s) vaststelling van de synthese van een complex molecule door dit stapje voor stapje af te breken in samenstellende delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *