ontcomplotten

geplaatst in: Woord van de dag | 0

NRC Next schrijft vandaag over twee manieren om met verspreiders van complottheorieën om te gaan, vooral als ze gericht zijn tegen je organisatie. Je kunt ze keihard bestrijden, of je kunt met ze in gesprek gaan:

Complottheorieën zijn in een paar seconden gemaakt, maar hoe ont-complot je jouw bedrijf als je zo onder vuur komt te liggen? Lange Frans uitnodigen voor een kop koffie en een goed gesprek lijkt de beste remedie.

In het citaat betekent ontcomplotten zoiets als niet langer slachtoffer van een complottheorie laten zijn, maar wat breder en formeler geformuleerd betekent het werkwoord: ontheffen, bevrijden van een complottheorie door deze te ontkrachten.

Interessant aan ontcomplotten is onder meer dat de tegenhanger ervan van oudsher niet complotten luidt, maar complotteren. Hoewel? Op Twitter blijkt het werkwoord complotten wel degelijk voor te komen. Een van de vroegste vindplaatsen, uit 2015, luidt:

Voor een complot moet er wel iets te complotten zijn; corruptie, graaien en snaaien, liegen en bedriegen.

Ontcomplotten, dat vandaag zijn mediadebuut maakt in NRC Next, zet ons indirect op het spoor van het werkwoord complotten, dat misschien synoniem is met het ‘officiële’, nou ja courante werkwoord complotteren in de betekenis een complot smeden, maar vooral wordt gebruikt in de betekenis ‘ergens een complot in zien’, d.w.z. een complottheorie opstellen.

Definitie

complotten (onovergankelijk ww., complotte, heeft gecomplot) 1 (weinig gebruikt) complotteren 2 ergens een complot in zien, een complottheorie opstellen

ontcomplotten (ontcomplotte, heeft ontcomplot) 1 (onovergankelijk ww.) een complottheorie ontkrachten 2 (overgankelijke ww.) niet langer slachtoffer maken van een complottheorie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *