boogaloobeweging

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Wie een beetje thuis is in de popcultuur kent het woord boogaloo als naam van Zuid-Amerikaanse dansmuziek met invloeden van mambo, rock-‘n-roll en soul of een vorm van streetdance (en de bijbehorende muziek) uit de jaren zeventig. Aan die kennis heb je niet zoveel als je het woord boogaloobeweging in de media aantreft. Zo schreef Trouw afgelopen zaterdag over de boogaloobeweging:

De rechtse boogaloo-beweging in Amerika dweept met een gewapende opstand. Sommige aanhangers grijpen nu ook echt naar de wapens.

Behalve boogaloobeweging tref je in de media ook samenstellingen als boogaloo-ideologie en boogalooaanhanger aan. Daaruit valt op te maken dat boogaloo niet langer alleen een muziekgenre is. In boogaloobeweging en de andere samenstellingen is boogaloo een codewoord voor ‘tweede Amerikaanse burgeroorlog’.

Dat behoeft enige uitleg. De Engelstalige Wikipedia schrijft erover dat de term boogaloo verwijst naar de cultfilm Breakin’ 2: Electric Boogaloo uit 1984, het bar slecht ontvangen vervolg op de film Breakin’ (een film over breakdancing), eveneens uit 1984. Al snel werd 2: electric boogaloo (op z’n Engels uitgesproken, dus met rijm: two: electric boogaloo) een sneeuwkloon (een cliché waarop je gemakkelijk kunt variëren) voor een herhaling van of parodie op iets wat al bestaat. Wikipedia schrijft:

The boogaloo movement adopted its identity based on the anticipation of a second American Civil War, popularly known as “Civil War 2: Electric Boogaloo” among adherents.

Anders gezegd: boogaloo is een verkorting van de sneeuwkloon ‘Civil War 2: Electric Boogaloo‘ en Boogaloo zelf is zo een codewoord geworden voor zo’n tweede burgeroorlog. Anders gezegd: de boogaloobeweging is een ultrarechtse beweging die uit is op een burgeroorlog. Je zou kunnen denken dat boogaloo wordt beschouwd als een terroristische organisatie, maar dat schijnt toch niet zo te zijn, aldus Trouw:

Een op rechtse internetfora courant codewoord is natuurlijk nog geen terroristische beweging. Al helemaal niet, omdat er geen officiële boogaloo-ideologie of organisatiestructuur bestaat. Onder die noemer tref je een allegaartje van soms overlappende overtuigingen aan. Je hebt rechts-libertaire boogaloo bois, die dwepen met een oorlog tegen de staat, als die het recht van burgers om wapens te dragen zou inperken. Daarnaast zijn er allerlei extreem-rechtse figuren die de ‘boogaloo’, de burgeroorlog dus, eerder zien uitbreken tussen links en rechts, of tussen wit en zwart.

De onduidelijkheid over de status maakt boogaloo lastig te definiëren, maar het beste lijkt vooralsnog om het te omschrijven als een tamelijk ondefinieerbare ideologie.

Definitie

boogaloo (de) 1 (g.mv.) Zuid-Ame­ri­kaan­se dans­mu­ziek met in­vloe­den van o.m. mam­bo, rock-’n-roll en soul 2 (-‘s) op rock-‘n-roll uitgevoerde breakdance waarbij de dansers met hun lichaam abrupte draaiende bewegingen maken 3 (g.mv.) (in de VS) uit zeer uiteenlopende denkbeelden en overtuigingen opgebouwde ultrarechtse ideologie die een tweede Amerikaanse burgeroorlog idealiseert; Engels, als naam van de ideologie een verkorting van 2: electric boogaloo, een bron van toespelingen die onder ultrarechtse personen dient als codewoord voor een tweede Amerikaanse burgeroorlog

boogaloobeweging (de, g.mv.) ultrarechtse beweging in de Verenigde Staten, waarvan de aanhangers om verschillende redenen een tweede Amerikaanse burgeroorlog nastreven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *