coronascepticus

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Volkskrant besteedt vandaag een lang artikel aan Willem Engel, ‘het gezicht van coronasceptisch Nederland’.

Coronasceptisch: in het artikel zelf komen dat woord en zelfs de woorden sceptisch of scepticus niet voor. Behoeft coronasceptisch geen toelichting of worden we geacht meteen te snappen wat ermee bedoeld wordt.

Sinds de woorden eurosceptisch, euroscepticus, klimaatsceptisch en klimaatscepticus ingeburgerd zijn, snappen we inderdaad meteen andere, nieuwe of onbekende samenstellingen met sceptisch of scepticus. Coronasceptisch zal bijvoorbeeld wel zoiets betekenen als ‘open­lijk twijfelend aan de ernst van het coronavirus en aan de maatregelen die de overheden hebben getroffen om dat virus te bestrijden’.

Het leger der sceptici groeit in onze samenleving en dat is wellicht een zorgelijke ontwikkeling voor wie nog vertrouwen heeft in (tot voor kort) onaantastbare machtsstructuren, zoals de wetgever (de overheid en het parlement), de uitvoerende macht (de ambtenaren, inclusief de politie) en de controlerende macht (de rechtspraak), alsmede de wetenschap en de (mainstream)media. Fundamentele scepsis is natuurlijk goed, maar activistische scepsis – scepsis die zich richt tegen instituties – ondermijnt het vertrouwen in allerlei instituties, zoals de regering, de rechtspraak, de wetenschap. Vandaar dat klimaatsceptici vaak niet zo goed bekend staan, althans niet in wetenschappelijke kringen en in de media.

Op dit moment kleeft er nog geen negatieve bijklank aan coronascepticus, maar er hoeft rond de ‘antiviruswaanzinnigen’ – de coronasceptici treden naar eigen zeggen op tegen de ‘viruswaanzin’ – maar íéts te gebeuren en ook coronascepticus zal in de mainstreammedia met een negatieve bijklank worden gebruikt.

Definitie

coronascepticus (de, coronasceptici) iemand die open­lijk twijfelt aan de ernst van het coronavirus en de effectiviteit van de maatregelen die de overheden hebben getroffen om dat virus te bestrijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *