herwildering

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Volkskrant schrijft vandaag over de klimaatcrisis en over het antwoord daarop van Frans Timmermans, de Green Deal. Althans over een aspect van de Green Deal, het herstellen van ecosystemen:

Grootschalig herstel van Europese bossen, veengebieden, graslanden en wetlands kan een cruciale bijdrage leveren aan het aanpakken van de ecologische en de klimaatcrisis.

Een van de manieren om dat te doen, is:

‘rewilding’ – met menselijk ingrijpen een verdwenen ecosysteem terugbrengen, en dan op de vrije loop laten.

Dat Engelse woord – rewilding dus – treffen we wel vaker in de media aan, maar waarom zouden we het niet gewoon herwildering noemen. Dat woord bestaat ook en figureert nu en dan op websites over natuurbeheer als pendant van rewilding. Ook het Belgische magazine Knack gebruikte herwildering al eens in plaats van rewilding.

Herwildering, je snapt bovendien meteen wat ermee wordt bedoeld. Misschien is het draagvlak voor de door het woord aangeduide ecologische ingreep zelfs wel groter als we daarvoor herwildering in plaats van rewilding gaan gebruiken.

Definitie

herwildering (de, -en) het opzettelijk laten verwilderen van in cultuur gebrachte natuur en ecosystemen, bv. door herintroductie van verdwenen soorten, synoniem rewilding

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *