gasklever

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In het ambtenarenblad Binnenlands bestuur staat dit weekend een artikel over de energietransitie in Utrecht en dan met name over een aanpassing van de Crisis- en Herstelwet, waardoor de gemeente burgers kan dwingen van het gas af te gaan. Die burgers worden in het artikel ‘gasklevers’ genoemd. Het is niet de eerste keer dat het blad dat woord gebruikt, maar omdat het desbetreffende artikel vandaag vaak op Twitter wordt gedeeld, zou gasklever nu weleens een wat grotere spreiding kunnen gaan krijgen.

Gasklever debuteerde in november 2019 in Binnenlands bestuur in een artikel waarin werd betoogd dat de overheden en netbeheerders een ultimum remedium nodig hebben om onwillige burgers in transitiewijken te dwingen van het gas af te gaan. Die burgers werden daarin gasklevers genoemd, welk ambtenarenwoord als denigrerend werd ervaren. Althans, in een reactie onder het desbetreffende artikel staat:

Ik ervaar de term gasklever als rechtstreekse discriminatie. Wie gaat er met mij naar het College voor de Rechten van de Mens? Dat gaat mij gelijk geven, Zwarte Piet is ook zo beoordeeld.

Gasklever is afgeleid van de woordgroep aan het gas kleven, waarin kleven figuurlijk gebruikt wordt in de zin: ‘aan iets vast zitten of willen houden’. Iemand die ergens aan vast wil houden, is behoudzuchtig en conservatief en zo’n conservatieveling is in de wondere wereld der energietransitie sowieso niet erg populair.

In feite hebben alle samenstellingen op klever een negatieve bijklank. Denk maar aan bankklever (iemand die lethargisch op de bank zit), laadpaalklever en nestklever (jongvolwassene die te lang bij zijn ouders blijft wonen en maar niet zelfstandig wil worden). Die negatieve bijklank heeft gasklever dus ook. Vanuit sociaal oogpunt is het de vraag of het verstandig en netjes is dat de dienaren van het volk, d.w.z. ambtenaren, een zo neerbuigend woord gebruiken voor een groep burgers, maar of het woord daardoor ook meteen discriminatoir is, is betwijfelbaar.

Definitie

gasklever (de, -s) (ongunstig) (in een wijk die van het gas af moet) een bewoner die om financiële of andere redenen wil vasthouden aan het gebruik van aardgas om het huis te verwarmen, erop te koken e.d.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *