voetprintariër

geplaatst in: Woord van de dag | 3

De vegetariër, de flexitariër, de fruitariër, de pescotariër, de pollotariër, de rauwariër – ze hebben er deze maand een duurzame concurrent bij gekregen:

Het is onoverkomelijk maar je hebt nou eenmaal een voetprint. Linksom of rechtsom ben je de aarde aan het opeten. Sommigen van ons eten de aarde meer op dan anderen. Net als een Vegetariër die minder vlees eet, zo is een Voetprintariër iemand die minder de aarde opeet. In elke persoon zit een Voetprintariër verscholen, sommigen van ons kennen haar alleen nog niet en die moet zo snel mogelijk aangesproken worden. De planeet heeft haast!

Voetprintariër is geïnspireerd op de Engelse term footprintarian en dus samengesteld met voetprint (een hybride samenstelling van voetafdruk en footprint) en het laatste deel van vegetariër, waarmee gewoonlijk namen van personen worden gevormd die een bepaald type voedsel gebruiken.

Nu kun je ecologische voetafdrukken (of klimaat- dan wel koolstofvoetafdrukken) niet eten, dus vanuit dat perspectief is voetprintariër wel een vreemd woord. Dat het een vreemd woord is, blijkt ook uit het feit dat je bij het lezen van voetprintariër wellicht even de neiging hebt het op te vatten als de naam van een soort ariër (een Indo-Europeaan). Deze mogelijke verwarring is een faalfactor voor voetprintariër, maar geen garantie dat dit (inadequate) woord weer snel zal verdwijnen.

Definitie

voetprintariër (de, -s) iemand die een dieet volgt waarmee hij een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk nalaat, letterlijk vertaald uit of geïnspireerd op Engels footprintarian

3 reacties

 1. Wim De Weerdt

  Dit woord klinkt vreselijk. Het lijkt me ook gewoon een foute constructie, een slechte poging om een bestaand Engels porte-manteauwoord te vertalen. Dat woord is ‘footprintarian’, blijkbaar onlangs bedacht door Kees Aerts van het insectenbedrijf Protix (https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/agri-food/31899/protix-insecteneiwit-footprintarian). Ofwel moeten we in een samenstelling ‘voetafdruk’ ofwel ‘footprint’ gebruiken, niet? ‘Voetafdrukariër’ was nog erger, maar het alternatief kan mijns inziens evenmin. Dan toch maar het Engelse origineel behouden?

  Er kan in algemenere zin geopteerd worden voor ‘voetafdrukbezuiniger’ of ‘voetafdrukdrukker’ (eigen contructies voor iemand die bezuinigt op zijn/haar ecologische voetafdruk) of zelfs voor ‘footprintofoob’ (eigen constructie: iemand die bang is geworden om zijn ecologische voetafdruk te vergroten en daarom dwangmatig bezuinigt op transport, kleding en voedsel dat die afdruk onnodig vergroot).
  En door ‘(carbon) footprint shaming’ (reeds drie bladzijden resultaten bij Google) kunnen we ook ‘voetafdrukverkleinende’ (vooralsnog nul resultaten bij Google, eigen constructie) resultaten boeken.

 2. Janneke

  Naar het lijkt wordt er aangestuurd op een totaal levenswijze met een zo laag mogelijke voetprint. Niet alleen een dieet of eetpatroon. De Footprintarian op twitter maakt melding van “het streven naar een modern leven met een positieve voetprint. Waarbij positief staat voor negatief in termen van CO2 of milieudruk. Daarmee bijdragend aan het reduceren van het klimaatprobleem. Voetprint is een middel om keuzes te maken in aankopen en activiteiten.

 3. Kee

  De Voetprintariër is een iemand die op alle mogelijke manieren zijn of haar consumptie, activiteiten en handelingen tracht uit te voeren tegen een neutrale of zelfs negatieve voetprint. Het is meer dan een dieet, het is een levensstijl dat tracht een modern leven te leiden met een positieve voetprint. Met positief wordt bedoeld, positief voor het klimaat en milieu. Reductie van CO2 en milieuafdruk is daarbij cruciaal in de komende jaren en de Voetprintariër is, net als the Footprintarian, bedacht om daar een positieve levensstijl mee te beschrijven.