nulrentoceen

geplaatst in: Woord van de dag | 1

De kranten schrijven vandaag vrijwel allemaal dat het niet lang meer zal duren of we gaan rente betalen op ons spaargeld. Dat komt door de negatieve rente op de kapitaalmarkt. Naar verwachting zal die de komende tijd niet meer boven het nulpunt uit stijgen als gevolg van de vergrijzing en een overschot aan vrij vermogen van bedrijven en particulieren. We komen dus te leven in het renteloze tijdperk.

Financieel columnist Edin Mujagić bedacht hiervoor afgelopen zomer het woord nulrentoceen. Dat woord is gevormd naar analogie van namen van geologische tijdperken zoals holoceen, pleistoceen en anthropoceen. Als de rente negatief wordt en blijft, is die naam overigens maar ten dele adequaat. Nulrentoceen gaat er namelijk van uit dat je van de bank geen rente krijgt, maar dat jezelf de bank ook niet hoeft te betalen voor je bancaire spaarvarken.

Nulrentoceen is gevormd met het achtervoegsel -(o)ceen, waarmee van oudsher namen van geologische tijdperken worden gevormd. Het achtervoegselachtige woorddeel -ceen gaat terug op het Griekse woord voor nieuw: kainos. Meestal worden met dit achtervoegsel afleidingen gevormd op basis van Latijnse of Griekse woord, zoals anthropos (mens: anthropoceen), holos (geheel: holoceen) of palaias (oud: paleoceen). Nulrentoceen wijkt daar in elk geval van af, omdat dit woord gevormd is van een behoorlijk Nederlands aandoende woordgroep: nul rente.

Definitie

nulrentoceen (het, g.mv.) schertsende naam voor een tijdvak waarin spaarders geen rente voor hun spaargeld ontvangen of daar rente voor moeten betalen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *