levensloopstress

geplaatst in: Woord van de dag | 0

Gisteren hoorden we het woord voor het eerst op de radio: levensloopstress. Wij spitsten meteen onze oren toen we in een interview op de zakenzender BNR een arbeidspsycholoog hoorden zeggen:

Levensloopstress is voor mij niet het favoriete scrabblewoord.

Hmm, levensloopstress telt maar liefst 16 letters, terwijl er op het scrabblebord slechts 15 vakjes naast of onder elkaar staan. Levensloopstress kán dus helemaal geen scrabblewoord zijn. Maar dit terzijde.

Levensloopstress werd gisteren in de media geïntroduceerd door Zorg voor de Zaak, een platform van bedrijven en arbodiensten, dat stelt dat zo’n 80 procent van de werknemers met dit type stress te maken heeft:

Financiële problemen, een echtscheiding, zorgen om een zieke moeder of ruzie op de werkvloer: de stress over dit soort zaken leidt tot veel werkverzuim.

Om aandacht te vragen voor de psychische en lichamelijke gevolgen hiervan, start Zorg voor de Zaak de campagne Weet jij wat er speelt?

Het eerste deel van levensloopstress kennen we onder meer van de recente samenstellingen levensloopbestendig (‘levensloopbestendige woningen’) en levensloopregeling, een fis­caal voor­de­li­ge spaar­re­ge­ling die werk­ne­mers in alle fasen van hun leven financiële armslag moet bieden. Levensloopstress kan geheel in lijn hiermee worden omschreven.

Definitie

levensloopstress (de, g.mv.) stress die werknemers kunnen ervaren als gevolg van gebeurtenissen die zich gedurende alle fasen van hun werkzame leven in hun privésituatie kunnen voordoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *