windschap

geplaatst in: Woord van de dag | 0

In NRC verschijnt vandaag een artikel over problemen met het draagvlak voor de plaatsing van windmolens. Als oplossing wordt gesuggereerd een nieuwe bestuurslaag in te stellen: het windschap:

In de Middeleeuwen ontdekten boeren en bestuurders dat er een nieuwe bestuurslaag moest komen om het gemeenschappelijke domein van het water te beheren via dijken en gemalen. Dat werden de waterschappen, die dit domein sindsdien hebben gestabiliseerd, gedepolitiseerd en gefinancierd, met voordeel en successen voor allen. In het licht van de huidige chaos rond de inrichting van windparken verdient dit idee navolging in de vorm van windschappen. Per windpark een bestuur met ingelanden, heffingen en verdeling van de lusten én de lasten. Dat zal het domein van het landschap en de horizon ten goede komen. De blauwdruk is er.

Ook voor de definitie van het woord windschap, dat vandaag zijn mediadebuut maakt, is er een blauwdruk, namelijk het woord waterschap.

Definitie

windschap (het, windschappen) bestuurlijk orgaan dat in een bepaald gebied voor de opwekking van windenergie zorgt en belast is met de aanleg en het onderhoud van windmolens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *