asielmarinier

geplaatst in: Woord van de dag | 0

De Telegraaf bericht vandaag dat de staatssecretaris van Justitie in de strijd met overlastgevers die in zogeheten aso-azc’s wonen een asielmarinier gaat inzetten:

Ook komt er een asielmarinier’ die als taak krijgt om overlast in en rond azc’s tot een minimum te beperken. Die ambtenaar krijgt als taak om de situatie bij asielzoekerscentra scherp in de gaten te houden.

Zo’n asielmarinier is geen echte marinier (in de zin van een militair),  maar een zogeheten justitiemarinier: een amb­te­naar van jus­ti­tie die be­last is met de op­los­sing op lan­de­lijk ni­veau van lo­ka­le pro­ble­men met be­trek­king tot cri­mi­na­li­teit.

Het woord marinier roept kennelijk associaties op met stoer optreden en doortastendheid, want het is de laatste jaren tamelijk populair als tweede deel van samenstellingen. Zo kennen we in Nederland ook stadsmariniers: gemeenteambtenaars die coördinerend optreden ter bevordering van de veiligheid of leefbaarheid van een wijk.

Asielmarinier is te parafraseren als ‘justitiemarinier voor problemen met overlastgevende asielzoekers’. Of het woord beklijft, is de vraag: de functie van de asielmarinier is immers het oplossen van de overlast, waarmee de man of vrouw uiteindelijk ook zijn of haar eigen functie overbodig zal maken.

Definitie

asielmarinier (de, -s) justitieamb­te­naar die be­last is met het oplossen van problemen die veroorzaakt worden door overlast gevende asielzoekers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *